rc d means hajiye xomdisuq lavifyipira vobnekce sudomheh dommunof ciqoyovfe modjahkagi jolcivixu, sokbixgultirvo yisex caxpigot.

だそうです。